Pracownia Projektowa ARKUS Andrzej Rudnicki – jest autorską pracownią, która oferuje pełny zakres usług w dziedzinie:

  • projektowania architektoniczno-budowlanego ( projekt budowlany, techniczny, zagospodarowania terenu)
  • dokumentacji wielobranżowych
  • przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych
  • powiernictwa inwestycyjnego
  • szeroko pojętego doradztwa technicznego
  • nadzory autorskie
  • inwentaryzacje

Pracownia projektowa współpracuje z renomowanymi pracowniami i specjalistami ze wszystkich branż, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji obiektów mieszkalnych, handlowych, usługowych i produkcyjnych.